Justičná akadémia Českej republiky, Hybernská 18, Praha 1, Praha 11 000