Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ul. Jána Švermu 43, Banská Bystrica