Dôležité odkazy na webstránky:

Slobodný prístup k informáciám

Rozsudky a judikáty súdov týkajúce sa slobodného prístupu k informáciám (zdroj: webová stránka združenia Občan a demokracia)