Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení