Dôležité odkazy na webstránky:

Občianske a politické práva

•1.                Pojmy a skratky

 

WYSIWYG      "What You See Is What You Get" (z ang.), čo v preklade znamená Čo vidíš je to, čo dostaneš. WYSIWYG editory sú programy určené pre ľudí, ktorí neovládajú programovací jazyk HTML, čiže jazyk, ktorým sa tvoria webové stránky. WYSIWYG editory umožňujú vytvoriť si vlastnú webovú stránku bez znalosti programovania!

HTML              Hypertextový značkový jazyk (HyperText Markup Language; HTML) je značkový jazyk určený na vytváranie webových stránok a iných informácií zobraziteľných vo webovom prehliadači.HTML TAG                      

HYPERLINK    Hyperlinka alebo hypertextové prepojenie alebo hypertextová väzba alebo hypertextové spojenie alebo skrátene linka (prepojenie) je prepojenie medzi časťami (uzlami) hypertextových dokumentov alebo hypermediálnych dokumentov. Hypertextová väzba najčastejšie reprezentuje krížový odkaz.

 

WWW                        Celosvetová počítačová sieť - internetu.       

DB                  Databáza

MYSQL           Databázový server

 

DRUPAL         Systém na správu obsahu

 

NODE             Každý založený obsah v systéme drupal

 

Blind friendly   Stránka ktorá spĺňa web accessibility guidelines od W3C konzorcia

jkiloij

 

 

PrílohaVeľkosť
JA_skoliaca_prirucka_v1.7.doc1.98 MB