Dôležité odkazy na webstránky:

Na pôde Justičnej akadémie sa uskutočnilo medzinárodné podujatie na tému "Disciplinárna zodpovednosť sudcov".

Justičná akadémia zorganizovala v dňoch 24. - 25. septembra 2008 pre členov Súdnej rady SR, predsedov a podpredsedov krajských súdov a členov disciplinárnych senátov medzinárodný seminár pod názvom „Disciplinárna zodpovednosť sudcov", vo svojom detašovanom pracovisku v Omšení.

 

Prednášajúci:

- JUDr. Josef Baxa, predseda Najvyššieho správneho súdu ČR, Brno

- Mgr. Michal Bobek, asistent predsedu Najvyššieho správneho súdu ČR, Európsky univerzitný inštitút, Florencia

- JUDr. Daniel Hudák, štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR

- JUDr. Ivo Kouřil, predseda senátu, Vrchní soud v Olomouci

- JUDr. Karol Kučera, predseda senátu, Krajský súd v Košiciach

 

Program podujatia je k dispozícii TU.

 

 

Prečo disciplinárna zodpovednosť sudcov ?

 

Prečo Justičná akadémia ?

 

Prečo členovia Súdnej rady, predsedovia a podpredsedovia krajských súdov a členovia dsciplináreho súdu ?

   

Aké budú nasledujúce súvisiace podujatia Justičnej akadémie ?

 

V nasledujúcom akademickom roku 2009 plánuje Justičná akadémia pokračovať v diskusii k tejto téme s predsedami okresných súdov.

 

Materiály z podujatia - klikni sem

 

 

Fotodokumentácia z podujatia:

  

 

účastníci seminára v školiacom stredisku Justičnej akadémie

v Omšení

 

zľava: JUDr. Daniel Hudák, JUDr. Peter Hulla, JUDr. Josef Baxa

JUDr. Karol Kučera, prednáša: Mgr. Michal Bobek

 

Mgr. Michal Bobek

 

zprava JUDr. Igor Burger, JUDr. Anton Oriňák, JUDr. Mária Usačevová,

JUDr. Edita Bakošová, JUDr. Gabriela Šimonová 

 

 zľava: JUDr. Daniel Hudák, JUDr. Peter Hulla, JUDr. Josef Baxa

JUDr. Karol Kučera, prednáša: Mgr. Michal Bobek

 

 členovia disciplinárneho súdu

 


 Spracoval: moderátor podujatia - JUDr. Miroslav Slašťan, PhD.

 

Kategória: