Dôležité odkazy na webstránky:

Nálezy Ústavného súdu ČSFR