Dôležité odkazy na webstránky:

Normalizácia a typizácia