Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova ul. 28, 010 59 Žilina