Krajský súd v Trenčíne, Námestie svätej Anny 28, 911 50 Trenčín