Okresný súd Rožňava, Námestie 1. mája 2, 048 20 Rožňava