Dôležité odkazy na webstránky:

Plánovité riadenie národného hospodárstva