Objednávky R-2022 od 1-10

Typ
Objednávka
Čiastka (EUR)
189156,32
ciastka_faktury_num
189156.32
Dátum vystavenia
Dátum splatnosti