NOVEMBER 2020 - PREHĽAD PODUJATÍ V RÁMCI PROJEKTU „ROZVOJ SYSTÉMU ŠPECIALIZOVANÉHO VZDELÁVANIA SUDCOV A JUSTIČNÝCH ZAMESTNANCOV“

Dátum konania: 02. november 2020 - 03. november 2020

Názov podujatia: Starostlivosť o maloletých, rozvod, BSM a výživné v cezhraničných veciach

Miesto konania: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektori podujatia: JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D.; JUDr. Marta Zavadilová, Ph.D.; prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.

 

Dátum konania: 05. november 2020

Názov podujatia:Krízová komunikácia (BA, TT, TN, NR)

Miesto konania: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektori podujatia: Ing. Marek Trubač

 

Dátum konania: 11. november 2020 - 13. november 2020

Názov podujatia: Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí

Miesto konania: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektori podujatia: doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD., doc. PhDr. Gabriela Mikulášková, PhD., JUDr. Eva Farkašová

 

Dátum konania: 12. november 2020 - 13. november 2020

Názov podujatia: Aktuálne otázky dedičského práva

Miesto konania: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektori podujatia: JUDr. Radoslav Svitana, PhD.; JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD.; JUDr. Václav Bednář, Ph.D.

 

Dátum konania: 16. november 2020

Názov podujatia: Krízová komunikácia (BB, ZA) 

Miesto konania: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektori podujatia: Ing. Marek Trubač

 

Dátum konania: 19. november 2020 - 20. november 2020

Názov podujatia: Aktuálne otázky konkurzu a reštrukturalizácie 

Miesto konania: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektori podujatia: JUDr. Jaroslav Macek, JUDr. Zdeněk Krčmář, JUDr. Branislav Pospíšil 

 

Dátum konania: 23. november 2020 - 24. november 2020

Názov podujatia: Trestná zodpovednosť pri hospodárení s verejným majetkom, trestná zodpovednosť verejného činiteľa (úradnej osoby)

Miesto konania: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektor podujatia: JUDr. František Púry, Ph.D., JUDr. Martin Richter, JUDr. Renáta Ontkovičová

 

Dátum konania: 23. november 2020 - 25. november 2020

Názov podujatia: Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí

Miesto konania: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektori podujatia: Mgr. Vladimír Hambálek, Mgr. Božena Hambálková Polčičová, JUDr. Peter Rajňák

 

Dátum konania: 26. november 2020

Názov podujatia: Reč tela, sebaovládanie a imidž osobnosti (BB, ZA)

Miesto konania: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektori podujatia: Ing. Marek Trubač

 

Dátum konania: 30. november 2020 - 01. december 2020

Názov podujatia: Ochrana spotrebiteľa - oblasť finančného trhu

Miesto konania: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektori podujatia: Mgr. Roman Fusek, JUDr. Zuzana Holáková