50. VÝROČIE ZALOŽENIA PRÁVNICKEJ FAKULTY UPJŠ V KOŠICIACH

Dňa 21.09.2023 sa v Dome umenia v Košiciach uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Právnickej fakulty pri príležitosti 50. výročia založenia Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Slávnostnej udalosti sa zúčastnili riaditeľ Justičnej akadémie, JUDr. Peter Hulla spolu so zástupcom riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky, JUDr. Jozefom Szabóom. Súčasťou programu bol príhovor dekana a hostí, odovzdanie Pamätných medailí fakulty a vystúpenie zboru Chorus Universitatis Šafarikianae.