Detašované pracovisko Justičnej akadémie v Omšení ako ubytovacie zariadenie pre utečencov z Ukrajiny

Dovoľujeme si Vás informovať, že Justičná akadémia Slovenskej republiky bola príkazom ministerky spravodlivosti určená ako subjekt hospodárskej mobilizácie. V zmysle tohto príkazu je Justičná akadémia Slovenskej republiky vo svojom Detašovanom pracovisku v Omšení povinná zabezpečiť núdzové ubytovanie pre cudzincov z Ukrajiny, ktorým Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytlo dočasné útočisko, a to až do ukončenia mimoriadnej situácie, vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny. 

Z vyššie uvedeného dôvodu sa všetky podujatia, ktoré sa mali uskutočniť v Omšení, presúvajú do Pezinka, do online priestoru alebo sa zrušia. Informácia o zmene miesta konania či formy konania pre konkrétne podujatia bude oznámená všetkým prihláseným na dotknuté podujatia a súčasne bude zasielaná aj kontaktným osobám pre vzdelávanie. 

Podujatia, ktoré boli podľa schváleného Študijného plánu na rok 2022 plánované na realizovanie v Omšení, a neboli či doteraz nie sú zverejnené na prihlasovanie na portáli, sa z vyššie uvedených dôvodov neuskutočnia. 

Ďakujeme za pochopenie.