Informácie o spôsobe realizovania vzdelávacích podujatí

Dovoľujeme si Vás informovať, že Justičná akadémia Slovenskej republiky ako organizátor vzdelávacích podujatí, ktoré sú v zmysle vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 241/2021 V.v. považované za hromadné podujatia, bude vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu realizovať všetky prezenčne organizované vzdelávacie podujatia v priestoroch oboch jej prevádzok od 20. septembra 2021 v režime "Kompletne zaočkovaní". 

Pri podujatiach, ktoré sa budú prebiehať prezenčne v týždni 13.09.-17.09.2021, bude Justičná akadémia postupovať pri ich realizovaní v režime "OTP".

Ďakujeme za pochopenie. 

covid-automat