Justičná akadémia Slovenskej republiky opätovne spúšťa regionálne vzdelávanie

Dňa 29. februára 2024 sa uskutočnilo vzdelávacie podujatie s názvom "Trovy konania a ich náhrada" v priestoroch Krajského súdu v Košiciach. Uvedené podujatie sa realizovalo súčasne aj online formou prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM. Lektorom podujatia bol externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky a sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Robert Šorl, PhD.

Prednáška sa obsahovo zameriavala na postavenie a úlohu Ústavného súdu Slovenskej republiky pri tvore judikatúry o náhrade trov konania. Okrem toho sa lektor zameral na jednotlivé právne predpisy, ktoré upravujú problematiku trov konania, a ich nedokonalostiam. Následne poukázal aj na proces rozhodovania o náhrade trov konania a neskôr pozornosť upriamil na jednotlivé rozhodnutia ústavného súdu o náhrade trov konania.

Ide o prvé regionálne podujatie, ktoré sa v roku 2024 realizuje v priestoroch Krajského súdu v Košiciach. Okrem priestorov Krajského súdu v Košiciach sa budú vybrané podujatia realizovať aj vo vynovených priestoroch Okresnej prokuratúry Košice II. Cieľom regionálneho vzdelávania je priblížiť vzdelávanie záujemcom čo najbližšie k ich miestu výkonu práce.

 

KSKEF1

Fotokske