Justičná akadémia Slovenskej republiky participovala na konferencii HELP pod záštitou Rady Európy

V dňoch 29. februára 2024 a 1. marca 2024 sa v Štrasburgu uskutočnila konferencia HELP pod záštitou Rady Európy. Cieľom konferencie bolo prezentovať program HELP pre národné kontaktné body, zoznámiť účastníkov s aktualizáciou jednotlivých programov a predostrieť plány budúcich aktivít. 

V blízkej budúcnosti bude Justičná akadémia Slovenskej republiky prezentovať aktivity organizované programom HELP ako ďalšiu možnosť vzdelávania pre sudcov, prokurátorov a ostatných právnických zamestnancov v rezorte justície a prokuratúry.

Na konferencii sa zúčastnil Mgr. Karol Morávek ako zástupca Justičnej akadémie Slovenskej republiky. 

fotohelp3

fotohelp2

fotospolocnahelp