MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA XII. ústavné dni V KOŠICIACH

Dňa 20. septembra 2023 sa v priestoroch Ústavného súdu Slovenskej republiky v Košiciach uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia XII. ústavné dni, ktorá bola organizovaná aj s akcentom na 30. výročie Ústavného súdu SR. Konferencie sa zúčastnil riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky JUDr. Peter Hulla a zástupca riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky JUDr. Jozef Szabó. Témou medzinárodnej vedeckej konferencie bola súdna a iná právna ochrana politických práv. V poradí XII. ústavné dni organizoval Ústavný súd SR v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V rámci programu konferencie účastníci spoločne diskutovali na témy ako napríklad politické práva v Slovenskej republike a ich právna ochrana, ochrana politických práv Ústavným súdom SR, ústavné princípy volebného práva a ich právna ochrana, či právna ochrana politických práv vo vybraných štátoch Rady Európy.

Viac informácií na http://sk-sk.facebook.com/ustavnysud.sk a v tlačovej správe Ústavného súdu SR.