Memorandum o medzinárodnej justičnej spolupráci

Pokračovaním výmeny odborných poznatkov a skúseností v justičnej oblasti medzi krajinami strednej a východnej Európy a Číny bola „Konferencia predsedov najvyšších súdov Číny a krajín strednej a východnej Európy" v Suzhou, ktorá sa uskutočnila v dňoch 3. - 5. mája 2016. Ústrednými témami konferencie pod hosťovaním Najvyššieho ľudového súdu ČĽR boli „Reforma súdnictva", „Transparentnosť v súdnictve", „Využívanie informačných technológií na súdoch", „Alternatívne riešenie sporov" a „Úloha najvyššieho súdu pri presadzovaní efektívneho výkonu spravodlivosti a zjednocovaní súdnej praxe". Podpredsedníčka NS SR a členka Rady JA SR pani Jarmila Urbancová na konferencii vystúpila s príspevkom na tému „Využívanie informačných technológií na súdoch".

 

Následne dňa 6. mája 2016 sa uskutočnilo bilaterálne stretnutie medzi predsedom Národnej akadémie ČĽR Yongwei HUANGom a riaditeľom Justičnej akadémie Slovenskej republiky Petrom Hullom v Národnej akadémii súdnictva Čínskej ľudovej republiky, ktorá poskytuje vzdelávanie pre senior sudcov vyšších ľudových súdov a Najvyššieho ľudového súdu. Súčasťou rokovaní bol podpis „Memoranda o medzinárodnej justičnej spolupráci". Jedná sa o prvý zmluvný dokument, ktorý zastrešuje medzinárodnú výmenu a plánovanie vzdelávacích aktivít medzi štátmi strednej a východnej Európy a ČĽR.

 

 

 

fotka