Návšteva sudkyne p. Ana Paula da Fonseca Lobo z Najvyššieho správneho súdu Portugalskej republiky

Dňa 10. novembra  2021 prijal riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky JUDr. Peter Hulla za prítomnosti  JUDr. Jozefa Szaba, zástupcu riaditeľa  JA SR  sudkyňu  p. Ana Paula da Fonseca Lobo z Najvyššieho správneho súdu Portugalskej republiky.  Počas spoločného stretnutia sa obe strany vzájomne informovali o činnosti ako Justičnej akadémie SR, tak aj o pôsobnosti Najvyššieho správneho súdu Portugalskej republiky.  Sudkyňa p. Lobo  informovala o vzdelávacom procese, ktorý je zabezpečovaný pre sudcov a prokurátorov v Portugalskej republike, ako aj o vzdelávaní v cudzích jazykoch.