Podpis Memoranda o spolupráci medzi Justičnou akadémiou SR a Kanceláriou verejného ochrancu práv

V zmysle záverov spoločných rokovaní, ktoré sa uskutočnili v Justičnej akadémií SR  a ktorého sa zúčastnili JUDr. Peter Hulla, riaditeľ JA SR a  doc. JUDr. Robert Dobrovodský, PhD., LL.M., verejný ochranca práv,  bola dohodnutá vzájomná spolupráca v oblasti justičného vzdelávania so zameraním na problematiku ochrany základných práv a slobôd fyzických a právnických osôb a s tým súvisiacu aplikáciu právnych predpisov. Memorandum o spolupráci medzi Justičnou akadémiou SR  a Kanceláriou verejného ochrancu práv bolo podpísané v sídle kancelárie.

Spolupráca v rámci podpísaného  memoranda sa bude zameriavať na lektorské pôsobenie zo strany kancelárie pre účastníkov vzdelávacích podujatí organizovaných Justičnou akadémiou Slovenskej republiky a Justičná akadémia Slovenskej republiky umožní zamestnancom Kancelárie verejného ochrancu práv účasť na svojich vzdelávacích podujatiach v rámci problematiky uvedenej v memorande. Jednotlivé ustanovenia memoranda sa budú realizovať za vopred dohodnutých podmienok.

podpis memoranda

memorandum