Podpis Memoranda o spolupráci medzi Justičnou akadémiou SR a Slovenskou komorou daňových poradcov

V zmysle záverov spoločných rokovaní, ktoré uskutočnili v Justičnej akadémií SR a ktorého sa zúčastnili zástupcovia Slovenskej komory daňových poradcov bola dohodnutá vzájomná spolupráca  so zameraním na problematiku daňového práva  a s tým súvisiacu aplikáciu právnych predpisov

Spolupráca v rámci podpísaného  memoranda sa bude zameriavať na lektorské pôsobenie zo strany komory pre účastníkov vzdelávacích podujatí organizovaných Justičnou akadémiou Slovenskej republiky a Justičná akadémia Slovenskej republiky umožní zamestnancom  Slovenskej komory daňových poradcov účasť na svojich vzdelávacích podujatiach v rámci problematiky uvedenej v memorande. Jednotlivé ustanovenia memoranda sa budú realizovať za vopred dohodnutých podmienok. Memorandum podpísali dňa 12.4.2023 za Justičnú akadémiu SR JUDr. Peter Hulla a za Slovenskú komoru daňových poradcov JUDr. Ing. Miriam Galandová, prezidentka SKDP a viceprezident SKDP  a Mag. et Mgr. Branislav Kováč.

Prílohy