Podpísanie Memoranda o spolupráci s Centrom pre medzinárodnoprávnu ochranu detí

Dňa 20.2.2024 podpísal JUDr. Peter Hulla, riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Memorandum o spolupráci s Mgr. Hanou Pavlovičovou, riaditeľkou Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže.

Vzájomná spolupráca medzi inštitúciami bude prebiehať predovšetkým v zabezpečení lektorského pôsobenia zamestnancov Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže a zároveň umožnení účasti zamestnancov Centra na vzdelávacích podujatiach organizovaných Justičnou akadémiou Slovenskej republiky. 

 

.