Podpísanie Memoranda o spolupráci s Ústavným súdom Slovenskej republiky

Dňa 30. mája 2023 sa v sídle Ústavného súdu Slovenskej republiky v Košiciach uskutočnilo pracovné stretnutie s predsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivanom Fiačanom, podpredsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky Ľubošom Szigetim, riaditeľom Justičnej akadémie Slovenskej republiky Petrom Hullom a zástupcom riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky Jozefom Szabóom. 

Predmetom pracovného stretnutia bolo prediskutovať budúce formy vzájomnej spolupráce a jej ďalší rozvoj. V nadväznosti na to bolo aktualizované Memorandum o spolupráci v deň pracovného stretnutia aj podpísané.

Účelom daného dokumentu je pokračovať v rozvíjaní vzájomnej spolupráce v oblastiach lektorského pôsobenia sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky na vzdelávacích podujatiach organizovaných Justičnou akadémiou, vzdelávania zamestnancov kancelárie ústavného súdu prostredníctvom vzdelávacích podujatí organizovaných Justičnou akadémiou, účasti sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v skúšobných komisiách, ktoré overujú odborné vedomosti a znalosti uchádzačov o odbornú justičnú skúšku, a mnohých ďalších spoločných aktivitách. Podpisom memoranda zúčastnené strany reflektujú na potrebu zachovania kontinuity participácie na spoločných vzdelávacích aktivitách, ktoré majú významný prínos pre zabezpečenie vzdelávacieho procesu justičnej obce v Slovenskej republike.

Časť textu a obrázky boli prevzaté z Tlačovej správy č. 33/2023 zo stránky Ústavného súdu Slovenskej republiky.

foto