Pracovné stretnutie k projektu so zameraním na vzdelávanie v oblasti kybernetických trestných činov

Dňa 26. júna 2023 sa v priestoroch Detašovaného pracoviska Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení uskutočnilo pracovné stretnutie s Mgr. Ludmilou Vodákovou, riaditeľkou Justičnej akadémie Českej republiky v Kromeříži, JUDr. Pavlom Zemanom, štátnym zástupcom analytického odboru Najvyššieho štátneho zastupiteľstva Českej republiky a Mgr. Václavom Stupkom, manažérom pre transfer technológií, Centrum vzdelávania, výskumu a inovácií v informačných a komunikačných technológií Masarykovej univerzity v Brne, za účasti riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky JUDr. Petra Hullu a zástupcom riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky JUDr. Jozefom Szabóom. 

Cieľom spoločného stretnutia bolo prvotné predstavenie projektu s pracovným názvom „Počítačová kriminalita“, ktorý je zameraný na vzdelávanie v oblasti kybernetických trestných činov a ich vyšetrovania. Projekt bude po schválení Európskou komisiou zahájený v roku 2024 a bude sa realizovať v trvaní 12 až 24 mesiacov.

 

DP omšenie