Pracovné stretnutie s riaditeľkou Centra právnej pomoci

Dňa 20. marca 2024 sa uskutočnilo v priestoroch Justičnej akadémie Slovenskej republiky pracovné stretnutie riaditeľa akadémie JUDr. Petra Hullu, zástupcu riaditeľa JUDr. Jozefa Szabóa a riaditeľky Centra právnej pomoci JUDr. Anny Peťovskej, PhD. Predmetom stretnutia bola diskusia o možnostiach a témach vzájomnej spolupráce pri realizovaní vzdelávacích aktivít.