Pracovné stretnutie so sudcami Antikorupčného súdu Arménskej republiky

Dňa 24. mája 2023 sa uskutočnilo v Justičnej akadémii SR prijatie sudcov Antikorupčného súdu Arménskej republiky, pani Meri Mosinyan a pána Vardgers Sargsyan so zástupcom riaditeľa akadémie JUDr. Jozefom Szabóom a vedúcim Katedry súkromného práva Mgr. Marekom Ivančom, PhD.  Návšteva sudcov bola financovaná v rámci projektu EÚ „Support to Justice Sector Reforms in Armenia“ a jej predmetom bolo pôsobenie Úradu špeciálnej prokuratúry a Špecializovaného trestného súdu, ako aj vzdelávanie realizované Justičnou akadémiou SR a získanie poznatkov využiteľných v činnosti novozriadeného Antikorupčného súdu Arménskej republiky.