Pracovné stretnutie so zástupcami Najvyššieho štátneho zastupiteľstva ČR a Najvyššieho súdu ČR k príprave študijného plánu na rok 2023

Dňa 09.08.2022 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Justičnej akadémie Slovenskej republiky s vedením Najvyššieho štátneho zastupiteľstva Českej republiky a tiež s vedením Najvyššieho súdu Českej republiky v Brne. 

Za účasti riaditeľa JUDr. Petra Hullu, zástupcu riaditeľa akadémie JUDr. Jozefa Szabóa a vedúceho Katedry súkromného práva Mgr. Marka Ivanča, PhD. bolo s najvyšším štátnym zástupcom Českej republiky JUDr. Igorom Střížom, so štátnym zástupcom JUDr. Pavlom Zemanom, prvým námestníkom najvyššieho štátneho zástupcu JUDr. Přemyslom Polákom, Ph.D., následne aj s predsedom Najvyššieho súdu Českej republiky JUDr. Petrom Angyalossym, Ph.D. a podpredsedom Najvyššieho súdu Českej republiky JUDr. Petrom Šukom bolo predmetom pracovných stretnutí rokovanie o pripravovanom študijnom pláne vzdelávania na rok 2023. Súčasťou pracovných stretnutí boli aj diskusie o nových, perspektívnych témach vzdelávania i zabezpečení účasti lektorov, či tiež o forme vzdelávania a ďalšej spolupráci menovaných inštitúcií na vzdelávacích podujatiach realizovaných Justičnou akadémiou Slovenskej republiky.

Brno_2022