Pracovné stretnutie so zástupcami NSZ ČR k príprave Študijného plánu na rok 2022

V dňoch 26. júla 2021 a 27. júla 2021 sa v priestoroch Detašovaného pracoviska Justičnej akadémie v Omšení za účasti riaditeľa Justičnej akadémie JUDr. Petra Hullu a zástupcu riaditeľa akadémie JUDr. Jozefa Szabóa uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami Najvyššieho štátneho zastupiteľstva Českej republiky JUDr. Pavlom Zemanom a JUDr. Přemyslom Polákom, Ph.D. 

Predmetom pracovného stretnutia bolo predloženie návrhov tém vzdelávacích aktivít určených primárne pre prokurátorov, stanovenie predbežných termínov ako aj určenie lektorského zabezpečenia podujatí zo strany štátnych zástupcov Českej republiky, ktoré Justičná akadémia Slovenskej republiky plánuje zaradiť do Študijného plánu vzdelávania na rok 2022 na podporu účasti prokurátorskej obce na vzdelávaní zabezpečovanom Justičnou akadémiou.