Prijatie dekana Medzinárodnej protikorupčnej akadémie (IACA)

Dňa  13.9..2022 o 09.30 hod. sa uskutočnilo v Justičnej akadémii SR prijatie dekana Medzinárodnej protikorupčnej akadémie (IACA)  so sídlom v Laxemburgu, Rakúska republika  p. Thomasa Stelzera spolu s p. Jaroslawom Pietrusiewiczom, vedúcim medzinárodných vzťahov a strategického partnerstva akadémie.  Za slovenskú stranu sa na stretnutí zúčastnili p. JUDr.  Peter Hulla, riaditeľ JA SR, JUDr. Lucia Čentéšová, vedúca katedry verejného práva a JUDr. Dagmar Hupková, poverená vedením kancelárie akadémie.

Stretnutie nadväzovalo na 5 dňovú skupinovú stáž, ktorá sa uskutočnila v Rakúskej republike v rámci projektu v mesiaci jún 2022. Predmetom rokovania počas spoločného stretnutia boli možnosti rozvoja spolupráce  s IACA pokiaľ ide o vzdelávanie cieľových skupín JA SR.

Prijatie dekana Medzinárodnej protikorupčnej akadémie (IACA)