Prijatie delegácie predstaviteľov Ministerstva spravodlivosti USA

Na základe spolupráce s Veľvyslanectvom USA v Slovenskej republike sa uskutočnilo v Justičnej akadémii Slovenskej republiky prijatie delegácie predstaviteľov Ministerstva spravodlivosti USA k témam kyberzločinu a práva duševného vlastníctva. Rokovanie za účasti Thomasa Doughertyho a Petra Halperna viedol JUDr. Jozef Szabó, zástupca riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Cieľom pracovného rokovania bolo oboznámiť sa s prácou slovenských partnerov, predstaviť svoje aktivity v rámci tém cybercrime / digital evidence / cryptocurrency, a identifikovať priestor na potenciálnu spoluprácu v oblasti budovania kapacít a vzdelávania.

Prijatie delegácie predstaviteľov Ministerstva spravodlivosti USA