Prijatie delegácie predstaviteľov Ministerstva spravodlivosti USA

Dňa 11. septembra 2023 sa uskutočnilo v priestoroch Justičnej akadémie Slovenskej republiky prijatie delegácie predstaviteľov Ministerstva spravodlivosti USA k príprave vzdelávacích podujatí na rok 2024 s tematickým zameraním na antikorupčnú činnosť. Rokovanie za účasti Petra N. Halperna  a Diany MacArthur viedol JUDr. Jozef Szabó, zástupca riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky a vedúci Katedry súkromného práva Mgr. Marek Ivančo, PhD. Predmetom pracovného stretnutia boli tiež diskusie o nových, perspektívnych témach vzdelávania i zabezpečení účasti lektorov, či tiež o forme vzdelávania a ďalšej spolupráci menovaných inštitúcií na vzdelávacích podujatiach realizovaných Justičnou akadémiou Slovenskej republiky.