PRIJATIE DELEGÁCIE SUDCOV A PROKURÁTOROV Z KRAJÍN EURÓPSKEJ ÚNIE V RÁMCI VÝMENNÉHO PROGRAMU 2024

Aj v roku 2024 spolupracovala Justičná akadémia Slovenskej republiky s Európskou justičnou vzdelávacou sieťou (angl. European Judicial Training Network, skr. EJTN) na organizovaní Výmenného programu určeného pre sudcov a prokurátorov z členských krajín EÚ. V rámci svojho dvojtýždňového pobytu - 27.5.-7.6.2024  účastníci absolvovali pracovné stretnutia s predstaviteľmi súdnych inštitúcií, počas ktorých boli informovaní o súdnom systéme Slovenskej republiky a o systéme fungovania prokuratúr v Slovenskej republike. V rámci prvého týždňa účastníci absolvovali stretnutia v Bratislave a v Pezinku, v rámci druhého týžňa boli pre účastníkov pripravené stretnutia na pôde justičných inštitúcií v Košiciach a Trebišove. Celkovo sa programu na Slovensku zúčastnilo 17 sudcov a prokurátorov z 8 krajín EÚ. 

Na pôde Justičnej akadémie SR v Pezinku prijal delegáciu JUDr. Peter Hulla, riaditeľ Justičnej akadémie SR, JUDr. Jozef Szabó, zástupca riaditeľa Justičnej akadémie SR, a Mgr. Karol Morávek, odborný referent pre medzinárodné vzťahy.