Prijatie delegácie sudcov a prokurátov z krajín Európskej únie v rámci Výmenného programu 2022 v dňoch 3.10. – 14.10.2022 na pôde Justičnej akadémie SR

V rámci Výmenného programu 2022  pricestovali v termíne 3.10. – 14.10.2022  na Slovensko sudcovia a prokurátori z krajín Európskej únie. Počas svojho pobytu absolvovali pracovné stretnutia  s predstaviteľmi súdnych inštitúcií, počas ktorých boli informovaní o súdnom systéme Slovenskej republiky. Výmenný program sa realizoval v rámci spolupráce s Európskou justičnou vzdelávacou sieťou so sídlom v Bruseli. Program bol pripravený a realizovaný  v Košiciach, Trebišove, Sobranciach a v Bratislave a Pezinku. Delegáciu prijal  JUDr. Peter Hulla, riaditeľ Justičnej akadémie SR a JUDr. Jozef Szabó, zástupca riaditeľa Justičnej akadémií SR v Pezinku.