Prijatie riaditeľa ERA v Justičnej akadémii Slovenskej republiky

Dňa 13. februára 2024 sa v priestoroch Justičnej akadémie Slovenskej republiky uskutočnilo pracovné stretnutie s riaditeľom Akadémie európskeho práva (ERA) so sídlom v Trevíri p. Jean-Philippe Rageade, ktorého prijali riaditeľ akadémie p. Peter Hulla a zástupca riaditeľa p. Jozef Szabó. 

Predmetom návštevy bola diskusia o zefektívnení vzájomnej spolupráce v rámci vzdelávacieho procesu. Na stretnutí sa strany dohodli na posilnení vzájomnej komunikácie ako aj na popularizácii podujatí organizovaných ERA. Výsledkom rokovania bola dohoda o rozvoji spolupráce pri vzdelávaní cieľových skupín najmä v oblasti jazykového vzdelávania či pri poskytovaní projektovej činnosti v špecificky určenej oblasti práva životného prostredia.

 

fotografia

fotografia