Prijatie veľvyslankyne Holandského kráľovstva v Slovenskej republike p. Gabrielly Sancisi v Justičnej akadémii SR v Pezinku

Dňa  26.4.2022 o 13.00 hod. sa uskutočnilo v Justičnej akadémii SR prijatie veľvyslankyne Holandského kráľovstva v Slovenskej republike p. Gabrielly Sancisi spolu s poradkyňou  p. Michaelou Beňovou.  Za slovenskú stranu sa na stretnutí zúčastnili Jana Bajánková, predsedníčka Rady JA SR,  Peter Hulla, riaditeľ JA SR, Jozef Szabó, zástupca riaditeľa JA SR, Dagmar Hupková a Dominika Zavadová.

Predmetom rokovania počas spoločného stretnutia boli možnosti rozvoja spolupráce so Študijným a vzdelávacím centrom Holandského kráľovstva, ako aj ďalšie možnosti rozvoja spolupráce v oblasti profesijnej etiky.

Prijatie veľvyslankyne Holandského kráľovstva v Slovenskej republike p. Gabrielly Sancisi v Justičnej akadémii SR v Pezinku