Program HELP - Rada Európy - ďalšia možnosť vzdelávania

Justičná akadémia Slovenskej republiky by rada upozornila na program HELP pod záštitou Rady Európy ako ďalšiu možnosť vzdelávania pre sudcov, prokurátorov a ostatných právnických zamestnancov v rezorte justície a prokuratúry.

Hlavným cieľom programu Rady Európy - HELP je zvýšiť kapacitu sudcov, právnikov a prokurátorov vo všetkých 46 členských štátoch Rady Európy aj mimo nich, aby mohli uplatňovať európske štandardy v oblasti ľudských práv v ich každodennej práci. Deje sa tak prostredníctvom online kurzov HELP, ktoré pokrývajú celý rad tém v oblasti ľudských práv.

Kurzy sú vytvárané v dvoch rovinách.

1. Online kurzy, ktoré je možné absolvovať samostatne

2. Online kurzy vedené certifikovaným lektorom (pripravujeme)

Pre absolvovanie online kurzov programu HELP je potrebné si vytvoriť účet na web stránke - https://help.elearning.ext.coe.int/ 

Založenie HELP účtu a absolvovanie seminárov je zadarmo.

Kurzy je možné absolvovať vo viacerých jazykoch, pričom sú zo strany Rady Európy pripravované ďalšie preklady do slovenčiny.

Kurzy obsahujú interaktívne prezentácie a videá, ktoré je možné absolvovať vo vlastnom čase a vlastným tempom. Po absolvovaní kurzu dostanete certifikát, avšak keď si pre svoju pracovnú činnosť, alebo pre vlastný záujem potrebujete preštudovať iba určitú časť kurzu, nie je povinnosťou ho absolvovať celý.

Pre ďalšie informácie odporúčame preštudovať web - https://www.coe.int/en/web/help/home

alebo kontaktovať zodpovednú osobu za JA SR pri programe HELP – Karol Morávek – karol.moravek@justice.sk / +421 915 908 480