Špecializované vzdelávanie v právnickej terminológii v nemeckom jazyku

Justičná akadémia Slovenskej republiky v dňoch 15.1-17.1.2024 zorganizovala v Detašovanom pracovisku v Omšení v rámci študijného programu špecializované vzdelávanie v nemeckom jazyku na témy - Trestné právo: kybernetická šikana - porovnanie legislatívy nemecky hovoriacich krajín a Civilné právo: rodinné podniky v Rakúsku. Lektorkou podujatia bola externá členka pedagogického zboru Justičnej Akadémie Slovenskej republiky doc. Mgr. Petra Milošovičová, PhD. V rámci medzinárodnej spolupráce sa mimo slovenských účastníkov vzdelávania zúčastnili aj hostia z Českej republiky a Maďarska v rámci spolupráce krajín V4.