Sústredenie lektorov odborného jazykového vzdelávania v anglickom jazyku so zameraním na právnickú terminológiu

V dňoch 29.8.2021 – 30.8.2021 sa uskutočnilo v Detašovanom pracovisku Justičnej akadémie SR, Omšenie stretnutie lektorov odborného jazykového vzdelávania v anglickom jazyku so zameraním na právnickú terminológiu. Cieľom spoločného  stretnutia lektorov bolo zhodnotenie doterajšieho priebehu odborných jazykových kurzov v anglickom jazyku so zameraním na právnickú terminológiu, ktoré sa realizujú v rámci projektu „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“. Počas stretnutia sa diskutovalo aj o a príprave metodológie na ďalšie obdobie.

Stretnutie_lektorov_jazykoveho_vzdelavania