V dňoch 16.6.2021 - 17.6.2021 sa uskutočnilo on-line pravidelné zasadnutie Valného zhromaždenia Európskej justičnej vzdelávacej siete

V dňoch 16.6.2021 - 17.6.2021 sa uskutočnilo on-line pravidelné zasadnutie Valného zhromaždenia Európskej justičnej vzdelávacej siete prostredníctvom video - konferenčnej platformy KUDO. V rámci predsedníctva Portugalskej republiky v Rade Európskej únie rokovanie viedol Joao Manuel da Silva Miguel, riaditeľ Centra pre justičné vzdelávanie so sídlom v Lisabone. Za Justičnú akadémiu SR sa zasadnutia zúčastnil JUDr. Peter Hulla, riaditeľ JA SR, JUDr. Jozef Szabó, zástupca riaditeľa JA SR, a JUDr. Dagmar Hupková, referent pre medzinárodné vzťahy JA SR.

Rokovanie Valného zhromaždenia EJTN otvorili generálny tajomník EJTN Markus Bruckner a ministerka spravodlivosti Portugalska p. Francisca Van Dumen. Po úvodnom privítaní vystúpil komisár EÚ pre justíciu Didier Reynders.

Valné zhromaždenie EJTN sa stretáva pravidelne každý rok a cieľom stretnutia je obsahové a finančné zhodnotenie aktivít za predchádzajúci rok, stanovenie priorít na nasledujúce obdobie, predstavenie a odsúhlasenie  rozpočtu na nasledujúci rok.

Počas zasadnutia boli prerokované otázky, týkajúce sa organizovania vzdelávacích aktivít EJTN pre sudcov a prokurátorov, vzhľadom na vývoj pandemickej situácie súvisiacej s COVID-19, Jednoznačné bolo skonštatované, že vzniknutá situácia výrazne ovplyvnila výmenné programy, ktoré boli na rok 2021 pripravované najmä pokiaľ ide o počty účastníkov.

 

Za Justičnú akadémiu SR sa zasadnutia zúčastnil JUDr. Peter Hulla, riaditeľ JA SR, JUDr. Jozef Szabó, zástupca riaditeľa JA SR a JUDr. Dagmar Hupková, referent pre medzinárodné vzťahy JA SR.

Online KUDO 18-06-2021