Zahraničné pracovné stretnutie k projektu so zameraním na kybernetické trestné činy a terorizmus

Dňa 2.3.2023 sa uskutočnilo v Justičnej akadémií SR pracovné stretnutie so štátnymi zástupcami Najvyššieho štátneho zastupiteľstva Českej republiky Dr. Pavlom Zemanom, Mgr. Tomášom Foldýnom a predstaviteľom Masarykovej univerzity v Brne. Rokovania viedol JUDr. Peter Hulla, riaditeľ JA SR a zúčastnili sa ho JUDr. Jozef Szabó, zástupca riaditeľa JA SR a JUDr. Lucia Čentéšová, vedúca katedry verejného práva. Cieľom spoločného stretnutia bolo predstavenie projektu, ktorý bude zameraný na kybernetické trestné činy a terorizmus.