Odborná justičná skúška september/október 2008

Písomná časť odbornej justičnej skúšky sa uskutočnila dňa 30. 9. 2008 v budove Justičnej akadémie v Pezinku, vo veľkej zasadacej miestnosti (pojednávacia miestnosť Špeciálneho súdu).

 

Ústna časť odbornej jusričnej skúšky sa uskutočnila v dňoch 6. a 7. 10. 2008 v budove Justičnej akadémie v Pezinku.

  

Vyhodnotenie odborného testu písomnej časti odbornej justičnej skúšky konanej dňa 30. 9. 2008 v Justičnej akadémii v Pezinku - TU.

 

Celkové vyhodnotenie odbornej justičnej skúšky nájdete - TU 
 

Fotogaléria: slávnostné odovzdávanie osvedčení o vykonaní odbornej justičnej skúšky 

 

zo dňa 06.10.2008

 

Príhovory predsedov skúšobných komisií dňa 06.10.2008

z ľava do prava: Dr. Peter Dukes, Dr. Harald Stiffel, Dr. Peter Hulla, Dr. Daniela Švecová, Dr. Daniel Hudák

 

Odovzdávanie osvedčení o úspešnom vykonaní odbornej justičnej skúšky dňa 06.10.2008

z ľava do prava: Dr. Daniel Hudák, Dr. Peter Dukes, Dr. Daniela Švecová, Dr. Peter Hulla

 

Odovzdávanie osvedčení o úspešnom vykonaní odbornej justičnej skúšky dňa 06.10.2008

z ľava do prava: Dr. Daniel Hudák, Dr. Peter Dukes, Dr. Daniela Švecová, Dr. Peter Hulla

 

 

zo dňa 07.10.2008

 

 

Príhovory predsedov skúšobných komisií dňa 07.10.2008

z ľava do prava: Dr. Peter Sepeši, Dr. Daniela Švecová, Dr. Harald Stiffel, Dr. Peter Dukes, Dr. Daniel Hudák, Dr. Ladislav Tichý

 

 

Úspešní uchádzači odbornej justičnej skúšky dňa 07.10.2008 z radov právnych čakateľov a vyšších súdnych úradníkov  

 

 

Odovzdávanie osvedčení o úspešnom vykonaní odbornej justičnej skúšky dňa 07.10.2008

 

Úspešní uchádzači odbornej justičnej skúšky dňa 07.10.2008 z radov právnych čakateľov a vyšších súdnych úradníkov  

 

 

Odovzdávanie osvedčení o úspešnom vykonaní odbornej justičnej skúšky dňa 07.10.2008

 

 

Odovzdávanie osvedčení o úspešnom vykonaní odbornej justičnej skúšky dňa 07.10.2008