OKTÓBER 2020 - prehľad podujatí v rámci projektu „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“

Dátum konania: 01. október 2020 - 02. október 2020

Názov podujatia: Počítačová kriminalita a elektronické dôkazy

Miesto konania: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektori podujatia: Mgr. Branislav Boháčik, kpt. Mgr. Ivan Bacigál

 

Dátum konania: 01. október 2020 - 02. október 2020

Názov podujatia: Aktuálna judikatúra Súdneho dvora EÚ v oblasti aplikácie základných zásad práva EÚ (zásada priameho účinku, prednosti, proporcionality a iné) 

Miesto konania: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektori podujatia: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., prof. JUDr. Ing. PhDr. Michael Siman, Ph.D., D.E.A. 

 

Dátum konania: 05. október 2020 - 06. október 2020

Názov podujatia: Záložné právo a vecné bremená v systéme limitovaných práv

Miesto konania: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektori podujatia: JUDr. Marek Valachovič, PhD., doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D. 

 

Dátum konania: 05. október 2020 - 07. október 2020

Názov podujatia: Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí

Miesto konania: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektori podujatia: doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD., doc. PhDr. Gabriela Mikulášková, PhD., JUDr. Eva Farkašová

 

Dátum konania: 08. október 2020 - 09. október 2020

Názov podujatia: Ochrana životného prostredia a aplikačná prax súdov v oblasti trestných činov proti životnému prostrediu

Miesto konania: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektori podujatia: Ing. Daniel Kucko, Ing. Jarmila Ďurďovičová, Ing. Erika Bakičová, Mgr. Xénia Kromerová, RNDr. Beáta Múčková, JUDr. Marián Sninský

 

Dátum konania: 19. október 2020 - 21. október 2020

Názov podujatia: Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí

Miesto konania: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektori podujatia: doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD., doc. PhDr. Gabriela Mikulášková, PhD., JUDr. Eva Farkašová

 

Dátum konania: 22. október 2020

Názov podujatia: Reč tela, sebaovládanie a imidž osobnosti (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra)

Miesto konania: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektor podujatia: Ing. Marek Trubač

 

Dátum konania: 22. október 2020 - 23. október 2020

Názov podujatia: Uznávanie a výkon cudzích súdnych rozhodnutí v civilných veciach a rozhodcovských rozhodnutí

Miesto konania: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektori podujatia: doc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D., prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.

 

Dátum konania: 22. október 2020 - 23. október 2020

Názov podujatia: Aktuálna judikatúra ESĽP - občianskoprávne aspekty

Miesto konania: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektori podujatia: Mgr. Eva Petrová, JUDr. Miroslava Bálintová

 

Dátum konania: 04. október 2020 - 31. október 2020

Názov podujatia: Individuálna zahraničná stáž Francúzsko - Štrasburg –  Európsky súd pre ľudské práva

Miesto konania: Európsky súd pre ľudské práva, Štrasburg, Francúzsko