1. časť - Predskúškové sústredenie k 1. termínu OJS

Číslo
2009/OJS a príprava na OJS/1
Druh
príprava na justičné skúšky
Typ
Prípravné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
Odborný garant
JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., Mgr. Gabriela Urbanská
Lektor(i)

JUDr. Jana Bajánková (Občianske právo hmotné, Občianske právo procesné), JUDr. Marian Blaha (Obchodné právo), JUDr. Mária Drexlerová (Pôsobnosť prokurátora v netrestnej oblasti), JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. (Komunitárne/európske právo), JUDr. Tatiana Hačková (Medzinárodné právo súkromné a procesné)

Primárna cieľová skupina
Vyšší súdni úradníci
Právni čakatelia prokuratúry
Zodpovedný koordinátor
Mgr. Gabriela Urbanská, gabriela.urbanska@justice.sk, 033/690 33 02, 0917 617 524