2. časť - Predskúškové sústredenie k 1. termínu OJS

Číslo
2009/OJS a príprava na OJS/4
Druh
príprava na justičné skúšky
Typ
Prípravné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
Odborný garant
JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., Mgr. Gabriela Urbanská
Lektor(i)

JUDr. Daniela Švecová (Zákonník práce, Zákon o rodine), JUDr. Ivan Rumana (Správne právo), JUDr. Vojtech Leffler (Ústavné právo), JUDr. Harald Stiffel (Trestné právo hmotné), doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. (Trestné právo procesné), JUDr. Jozef Szabó a JUDr. Jolana Madejová (Medzinárodné a európske trestné právo)

Primárna cieľová skupina
Vyšší súdni úradníci
Právni čakatelia prokuratúry
Zodpovedný koordinátor
Mgr. Gabriela Urbanská, gabriela.urbanska@justice.sk, 033/690 33 02, 0917 617 524