Aktuálne otázky Zákonníka práce

Číslo
144
Druh
viacdenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
Odborný garant
Mgr. Katarína Strížová
Lektor(i)

Doc. JUDr. Róbert Schronk

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Zodpovedný koordinátor
Mgr. Katarína Strížová
Tajomník JA pre prípravu
Simona Miháliková
Urgentná komunikácia
0911 960 354