Aktuálne problémy v dedičskom konaní, vlastnícke právo ( pre KE, PO )

Číslo
2010/KSP/90
Druh
jednodenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline

Vážení účastníci seminára, dovoľujem si Vám touto cestou oznámiť, že uvedený seminár bol zrušený z dôvodu ospravedlnenia sa lektorov.

Odborný garant
JUDr. Marek Števček, PhD., vedúci katedry súkromného práva, prípravného vzdelávania a spoločensko-vedných disciplín
Lektor(i)

doc. JUDr. Ján Cirák, CSc., Bratislavská vysoká škola práva, JUDr. Daniela Švecová, externá členka pedagogického zboru akadémie, sudkyňa Najvyššieho súdu SR

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Vyšší súdni úradníci
Počet účastníkov
45
Zodpovedný koordinátor
JUDr. Marek Števček, PhD., tel. kontakt: 033/69 03 315, e-mail: marek.stevcek@justice.sk
Tajomník JA pre prípravu
Jarmila Krištofičová, tel. kontakt: 033/69 03 307, e-mail: jarmila.kristoficova@justice.sk