Aktuálne zmeny v sociálnom systéme SR

Číslo
155
Druh
viacdenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
Lektor(i)

JUDr. Zuzana Kliská

JUDr. Libuška Praženková

 

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Sekundárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Počet účastníkov
40
Zodpovedný koordinátor
JUDr. Viliam Breziansky
Tajomník JA pre prípravu
Iveta Aksamitová
Urgentná komunikácia
0911 960 354